ACCOUNTS FOR NON-BİLLİNG TRANSACTIONS IN MEDICAL ACCOUNTING PERSPECTIVE IN HEALTHCARE ENTERPRISES


KILINÇ S., BOZTOSUN D.

Denetişim, no.29, pp.35-46, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.58348/denetisim.1302703
  • Journal Name: Denetişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-46
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In the health sector, in order to implement and coordinate health services and to ensure effective management of health services, managers are expected to perform effectively the processes within the scope of human resources management, financial management, strategic planning, cost accounting and decision making. In this study, the accounting part of the aforementioned functions is discussed, and it is aimed to reveal the place of accrual records for non-billing transactions in the medical accounting system in health enterprises. In this direction, it is aimed to contribute to the limited studies in the literature and to health managers in the effective use of medical accounting in hospital in clarifying the accrual records for transactions that cannot be billed in the medical accounting perspective of the services provided in hospitals.
Sağlık sektöründe yöneticilerden, insan kaynakları, mali yönetim, maliyet muhasebesi, stratejik planlama ve karar alma kapsamında yer alan sağlık hizmetlerinin uygulanması koordine edilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin yönetiminin sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada, bahsi geçen fonksiyonlardan muhasebe kısmı ele alınmış, faturalandırılamayan işlemlere yönelik tahakkuk kayıtlarının sağlık işletmelerinde medikal muhasebe sistemi içerisindeki yerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın, hastanelerde sunulan hizmetlerin medikal muhasebe perspektifinde faturalandırılamayan işlemlere yönelik tahakkuk kayıtlarının netleştirilmesine ve literatürde yer alan kısıtlı çalışmalara katkı sağlaması, ayrıca medikal muhasebenin hastane işletmelerinde etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olması hedeflenmiştir.