AN SAMPLE OF ELDERLY WOMAN NEGLIGENCE (HELMINTHS LOCATED IN EYES): CASE REPORT


Creative Commons License

Kaplan A., Güler S., Kaplan Ö., Özer M.

YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.59-65, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.59-65
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının artmasıyla yaşlı istismarı ve ihmalinde her geçen gün artış görülmektedir. Yaşlı istismarı ve ihmalini belirlemek hemşireler için profesyonel bir sorumluluktur. Bu olguda, birinci derece yakınları ve kendisi tarafından tıbbi sorunları göz ardı edilen, kötü hijyen ve yetersiz beslenme gibi problemlere maruz bırakılan yaşlı ve yalnız bir kadının nadir görülen tıbbi tanısı paylaşılmak istenmiş ve sorunların hemşirelik tanıları doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olgu Sunumu: Olgu, bir üniversite hastanesinin acil servisine ağrı ve görme kaybı şikayetleri ile başvuran 82 yaşında bir kadın hastadır. Hasta, yaklaşık iki ay önce sol gözüne yabancı bir cisim battığını ve gözünde şiddetli ağrı olması nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiğini ifade etti. Göz muayenesi sonucunda sol gözde periorbital ödem ile birlikte konjonktival yoğun hiperemik pürülans olduğu ve helmintlerin konjunktivada, göz kapağı altında, konjonktiva altında ve optik sinir ile retinanın derinliklerinde yer aldığı belirlendi. Tartışma: Kadının yalnız yaşaması, yaşlı olması ve sosyoekonomik düzeyinin düşük olması gibi nedenlerden dolayı ihmale uğradığı düşünülmektedir. Bu tip karmaşık vakalarda multidisipliner bir ekipte yer alan hemşirelere birçok sorumluluk düşmektedir. Hemşirelik bakım planı ile benzer olgularda gelişen/gelişebilecek komplikasyonlar önceden yönetilerek komplikasyonlar en aza indirilebilir, hastanın yaşam kalitesi artırılabilir ve bakım ile tedavinin sistemli olarak devamlılığı sağlanabilir. Bu yüzden benzer karmaşık olgularda da, bakım kalitesini yükseltmek için “hemşirelik bakım planı” uygulanması önerilmektedir