THE 1943 PERIOD TURKISH PRESS AROUND THE SURVEY OF "TASVIR-I EFKAR" NEWSPAPER


Creative Commons License

Başarır M., Başarır M.

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, no.6352418, pp.67-81

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67-81
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In Turkey of 1938, with the aim to institutionalize the profession of journalism, an organization named Turkish Press Union was founded. This study focuses on the responses of people who have different roles in journalism to the survey questions organized by Tasvir-i Efkâr newspaper, on the problems of journalism profession before the second meeting of the Turkish Press Association held on December 13-15, 1943. Within the framework of this subject, the data of the research consist of the numbers of Tasvir-i Efkâr newspaper obtained from the National Library Periodicals Branch through the November-December 1943 and the books and articles in the literature. The study aims to describe the state of the press of the period through the themes expressed by the representatives who played a role in the journalism sector during the time of the survey. When the findings emerging for this purpose are analyzed, the roles of the respondents in the sector emerged as a determining factor in the themes. On the other hand, in the representatives of the period, it was observed that the expectations from the state were high regarding the solution of the sector's problems. In addition, the participants emphasized the lack of trained manpower in the sector and drew attention to the need of educational institutions related to journalism at the point of overcoming this deficiency. Keywords: Turkish Press, Turkish Press Union, Tasvir-i Efkâr, Journalism.Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Türk Basın Birliği, Tasvir-i Efkâr, Gazetecilik.

1938 yılı Türkiye’sinde gazetecilik mesleğini kurumsallaştırmak gayesiyle Türk Basın Birliği (TBB) adında bir teşkilat kurulmuştur. Bu çalışma, 13-15 Aralık 1943 tarihleri arasında yapılan Türk Basın Birliği Teşkilatı’nın ikinci toplantısı öncesinde dönemin Tasvir-i Efkâr gazetesinin gazetecilik mesleğinin sıkıntılarına ilişkin düzenlediği anket sorularına, bu meslek içerisinde farklı roller üstlenen kimselerin verdikleri yanıtları konu edinmektedir. Bu konu çerçevesinde araştırmanın verilerini, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şubesi’nden doküman incelemesi yoluyla elde edilen Tasvir-i Efkâr gazetesinin Kasım-Aralık 1943 tarihlerine ait sayıları ile alan yazındaki kitap ve makaleler oluşturmaktadır. Çalışma, anketin gerçekleştirildiği zaman diliminde gazetecilik sektöründe rol üstlenen temsilcilerin dile getirdikleri temalar üzerinden dönemin basınının durumunu betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan bulgular incelendiğinde ankete katılanların sektörde üstlendikleri roller, temalarda belirleyici bir faktör olarak belirmiştir. Diğer yandan dönemin temsilcilerinde, sektörün problemlerinin çözümü noktasında devletten beklentinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca sektörde yetişmiş insan gücünün eksikliği vurgulayan katılımcılar, söz konusu eksikliğin giderilmesi noktasında gazetecilikle ilgili eğitim kurumlarının gereksinimine dikkat çekmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Türk Basın Birliği, Tasvir-i Efkâr, Gazetecilik.