COVID-19 Salgınının İşletmenin Sürekliliğine Etkisinin TMS/TFRS, BOBI FRS ve BDS Açısından İncelenmesi


Akın S., Esmeray A.

6 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 16 - 18 September 2021, pp.97-98

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gorazhde
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.97-98
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

2020 yılı başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm Dünya’da sosyal, kültürel, ticari hayatı birçok yönden etkilemiştir. Salgın sebebiyle ülkeler arası ve yerel ticari faaliyetler birçok sorunla karşılaşmış, buna bağlı olarak bazı iş kollarındaki işletmeler devamlılığını korumakta güçlük çekmişlerdir. Muhasebenin temel kavramlarından biri olan işletmenin sürekliliği kavramına aynı zamanda Bağımsız Denetim Standartları (BDS) 570’te değinilmiş olup, TMS/TFRS ve BOBI-FRS Kavramsal Çerçevede ’de işletmenin sürekliliği kavramının önemine değinilmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde işletmenin sürekliliğine ilişkin, işletme üst yönetimine ve bilgiye ihtiyaç duyan tarafların doğru şekilde bilgilendirilmesine yardımcı olmak amacıyla bağımsız denetçilere önemli görevler düşmektedir. Bu bakış açısıyla çalışmanın amacı COVID-19 salgınının işletmenin sürekliliğine etkilerinin TMS/TFRS, BOBI-FRS ve BDS açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında işletmenin sürekliliği kavramı TMS/TFRS, BOBI FRS ve BDS çerçevesinde açıklanmış olunup, sonrasında COVID-19 salgın sürecinin işletmelerin sürekliliğine etkisi incelenerek sonuç kısmında böylesi bir salgın karşısında işletmelerin öncelikle hangi tedbirleri almaları gerektiğine ilişkin birtakım tespitlerde bulunulmuştur.