Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Yeşil Lojistik


Delice Y., Kızılkaya Aydoğan E., Himmetoğlu S.

in: Sürdürülebilirlik Boyutuyla Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Cüneyt DUMRUL,Doç. Dr. Yasemin DUMRUL,Doç. Dr. Zerrin KILIÇARSLAN, Editor, Çizgi Yayınevi, İstanbul, pp.120-136, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Çizgi Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.120-136
  • Editors: Prof. Dr. Cüneyt DUMRUL,Doç. Dr. Yasemin DUMRUL,Doç. Dr. Zerrin KILIÇARSLAN, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Lojistik kavramı ilk olarak askeri bir terim olarak kullanılmasına rağmen günümüze çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Günümüzde en geniş anlamda lojistik kavramı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis ve bilgi akşının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içerisindeki hareketinin etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması şeklinde gerçekleşen iş bütünlüğü olarak tanımlanabilmektedir. Lojistik sektörü günümüz dünyasında devletlerin rekabet gücünü artıran temel faktörlerden biri haline gelmiştir. Lojistik operasyonlar, özellikle küreselleşme ile dünyanın büyük bir köy haline gelmesi sürecinde en önemli faktörlerden birisi olarak görülmektedir.