Online itkisel satın alma davranışının öncülleri üzerine bir araştırma


Creative Commons License

Taşkın Ç., Özdemir Ö.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.9, no.18, pp.251-270, 2017 (Peer-Reviewed Journal)