THE DYEING OF COTTON MATERIALS WITH LIQUORICE (Glycyrrhiza glabraL.)


Benli H.

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.277-282

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.277-282
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Textile dyehouses, like many other industries, strive to improve their sales performance by offering an alternative product range for their customers. Particularly, environmentally sensitive consumers take care to choose environmentally friendly products by examining the production processes of the textile materials they use, which accelerates this process. Manufacturers enrich at least some of them, if not the entire product palette, with products that we can call special production. Liquorice plant (Glycyrrhiza glabra L.) is presented as a dyestuff source in this study in order to provide dyehouses with an alternative source for an environmentally friendly production process. Cotton yarn and woven fabric, whose pre-treatment process was completed, was dyed using Liquorice. Four different metal salts were used to increase the color yield in the dyeing process (KAl(SO4)2.12H2O, K2Cr2O7, FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O). The simultaneously-mordanting method was used in the dyeing process and the salt amount was adjusted to be equal to the weight of the cotton material to be dyed. Dyeing operations were carried out separately in the laboratory environment at 100°C for one hour. It has been observed that as a result of the dyeing processes using Liquorice plant, pink-pinkish colors can be obtained. After dyeing, the dyed samples were washed and unfixed dyestuff wastes were removed. Washing, rubbing and light color fastness tests were carried out after the cotton yarns and woven fabrics dyed using the simultaneously-mordanting method were dyed. The CIE L*a*b* and K/S color values ​​of the stained samples were measured with a Konica Minolta 3600 brand spectrophotometer. It can be said that satisfactory results can be obtained in terms of both color fastness values and CIE L*a*b* color values.

Birçok sektör gibi tekstil boyahaneleri de müşterileri için alternatif ürün gamı sunarak satış performanslarını geliştirme çabası içindedir. Özellikle çevreye duyarlı tüketiciler kullandıkları tekstil maddelerinin üretim süreçlerini de irdeleyerek çevre dostu ürünleri tercih etmeye özen göstermeleri bu süreci hızlandırmaktadır. Üreticiler tüm ürün paletini olmasa da en azından bir kısmını özel üretim olarak tabir edebileceğimiz ürünlerle zenginleştirmektedirler. Boyahanelere çevre dostu bir üretim sürecine alternatif bir kaynak sunmak adına bu çalışmada boyarmadde kaynağı olarak Meyan kökü bitkisi (Glycyrrhiza glabra L.) sunulmaktadır. Meyan kökü bitkisi kullanılarak ön terbiye işlemi tamamlanmış olan pamuk ipliği ve dokuma kumaşı boyanmıştır. Boyama işlemindeki renk verimini artırmak için dört farklı metal tuzu kullanılmıştır (KAl(SO4)2.12H2O, K2Cr2O7, FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O). Boyama işlemlerinde birlikte mordanlama metodu kullanılmış olup, tuz miktarı boyanacak pamuklu materyal ağırlığına eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Boyama işlemleri ayrı ayrı laboratuvar ortamında 100°C’de bir saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Meyan kökü bitkisi kullanılarak yapılan boyama işlemleri sonucu pembe-yavru ağzı renklerinin elde edilebileceği görülmüştür. Boyama işleminden sonra boyanmış numuneler yıkanarak fikse olmamış boyarmadde atıkları uzaklaştırılmıştır. Birlikte mordanlama yöntemi kullanılarak boyanan pamuk iplikleri boyandıktan sonra yıkama, sürtme ve ışık renk haslık testleri yapılmıştır. Boyanmış numunelerin CIE L*a*b* ve K/S renk değerleri Konica Minolta 3600 marka spectrofotometre ile ölçülmüştür. Gerek renk haslık değerleri açısından gerekse CIE L*a*b* renk değerleri açısından tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.