GRAPHENE-TUNABLE MID-INFRARED METAMATERIALS BASED ON TITANIUM NITRIDE NANORODS


Aslan E., Aslan E.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.8, no.4, pp.1269-1277, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Graphene-tunable, particle-based and absorber metamaterials are presented which utilize titanium nitride as the plasmonic material. The design of the particle-based nanoantenna array is shown via geometrical parameter sweep simulations. Additionally, the origin of the resonance mode is revealed by decomposing the spectrum into the radiating contributions of multipoles and near-field-enhancement distribution maps. Moreover, the tunability of the designed metamaterial is shown by changing the chemical potential of a monolayer of graphene which is coated on top of the device. To utilize the designed device as an absorber metamaterial, a mirror layer is introduced for the elimination of the transmission through the device. With the aim of obtaining perfect absorption, the thickness values of the functional layers are optimized via parameter sweep simulations. Finally, the tunability of the absorber metamaterial is shown by utilizing a graphene monolayer on top of the nanoantennas and the tuning performance of both architectures are compared. The engineering of graphene-tunable metal-free metamaterials provides a novel strategy for the development of low-cost integrated photonic devices and plasmonic devices which are resistant to high temperatures.

Plazmonik malzeme olarak titanyum nitrit kullanan, grafen ile ayarlanabilir, parçacık ve soğurucu tabanlı metamalzemeler sunulmuştur. Parçacık tabanlı nanoantenin tasarımı, parametre değişimi benzetimleri ile sunulmuştur. Ayrıca, rezonans modlarının kökeni, çok kutuplu modların, tasarlanan yapının tayfına katkılarının belirlenmesi ve yakın alan güçlendirme dağılım haritaları ile ortaya konmuştur. Buna ek olarak, tasarlanan metamalzemenin ayarlanabilirliği, yapının üzerine kaplanmış tek katman grafenin kimyasal potansiyelinin değiştirilmesi ile gösterilmiştir. Tasarlanan cihazın soğurucu metamalzeme olarak kullanılabilmesi amacıyla, yapıdan elektromanyetik geçirgenliği elimine etmek için bir ayna katmanı eklenmiştir. Soğurmanın mükemmel olması için, fonksiyonel yapıların kalınlıkları, parametre değişimi benzetimleri ile optimize edilmiştir. Son olarak, soğurucu yapının ayarlanabilirliği, nanoantenlerin üzerine tek katmanlı grafenin kaplanması ile sağlanmıştır ve parçacık ve soğurucu tabanlı metamalzemelerin ayarlanabilirlik performansları karşılaştırılmıştır. Grafen ile ayarlanabilir, metal kullanılmayan metamalzemelerin mühendisliği, düşük maliyetli tümleşik fotonik cihazların ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı plazmonik cihazların geliştirilebilmesi için yeni bir strateji sağlamaktadır.