INVESTIGATION OF THE MACHINING OF COMMERCIALLY PURE MOLYBDENUM USED IN DEFENSE INDUSTRY


Yavuz M., Gökçe H., Çiftçi İ.

10th INTERNATIONAL CONGRESS ON MACHINING, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.251-260

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.251-260
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Today, the use of refractory materials such as niobium, tantalum, tungsten and molybdenum is rapidly increasing in critical work areas where high strength and high melting temperatures are required. Due to their superior properties, it is very important to efficiently process these materials, which are especially used in the aerospace and defense industries. Due to the high mechanical properties of the materials, problems such as rapid tool wear, low surface quality and tool breakage are encountered during forming by machining methods. In addition, these materials are very expensive compared to other metals and alloys, and tend to break during processing, resulting in high costs. In this study, it is aimed to determine optimum drilling conditions for drilling operations on commercially pure molybdenum. For this purpose, experimental studies were carried out to determine the effect of different drill and cutting parameters on drilling performance and hole quality. At the end of the tests, cutting force, surface roughness, measurement accuracy and tool wear were evaluated. 

Günümüzde yüksek mukavemet ve yüksek ergime sıcaklığı gereksinimi duyulan kritik çalışma alanlarında niobyum, tantalyum, tungsten ve molibden gibi refrakter malzemelerin kullanımı hızla artmaktadır. Üstün özelliklerinden dolayı özellikle havacılık ve savunma sanayilerinde kullanılan bu malzemelerin verimli bir şekilde işlenmesi çok önemlidir. Talaşlı imalat yöntemleriyle şekillendirme esnasında, malzemelerin yüksek mekanik özellikleri nedeniyle, hızlı takım aşınması, düşük yüzey kalitesi ve takım kırılması gibi problemler ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca, bu malzemeler diğer metaller ve alaşımları ile karşılaştırıldığında oldukça pahalıdırlar ve işlenmeleri esnasında kırılma eğilimi göstermeleri yüksek maliyeti beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, ticari saflıktaki molibden üzerinde gerçekleştirilecek delik delme operasyonlarında optimum delme şartlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı matkap ve kesme parametrelerinin delme performansı ve delik kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymak için deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü, ölçü tamlığı ve takım aşınması değerlendirilmiştir.