Women in Secret Series


Akkaya Ü. H.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.10, pp.247-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 10
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.247-270
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In today's information age, media, which is in an intricate relationship with the dynamics of social life; Although it increases its importance and effectiveness as a source of entertainment, news, information and leisure time, it seems to have become one of the important variables in the protection or transformation of the attitudes and behaviors of the individual in the medium or long term. Media, which is also a social product with almost every area of ​​the social, is in a deep relationship and interaction with almost every area of ​​society. As a result, the issue of religion-media, which has penetrated almost every aspect of social life in this interaction process, emerges as an important field of research. In fact, this situation has reached such a point that the organization of FETÖ (Fetullah Terrorist Organization), which acts with an approach that serves religion and is actually an esoteric organization, has been able to use all media opportunities in the axis of its own secret ideology and goals, and it is perhaps the most important target. and resorted to all means in order to realize the dangerous ideal of establishing a parallel state. In this context, TV series adorned with religious and moral motifs called secret series, especially among the TV series broadcasted on FETÖ broadcasting group channels, were chosen as the subject of study. In this article, especially in the secret series, the issues of women's identity, positioning of women, violence against women and marginalization over women's identity are discussed. In the study, which was set out with the aim of trying to understand these series, which are watched by at least a certain segment of the society, with the rating rates they reached, these series have been made a subject of analysis by using the content analysis technique predominantly. In order to do this, a comprehensive content analysis table was created and qualitative inferences and evaluations were made within this framework.

Keywords: Television, Secret Series, Woman, Sociology of Religion, Othering

Günümüz bilişim çağında, toplumsal hayatın dinamikleriyle girift bir ilişki içerisinde olan medya; eğlence, haber, bilgi ve boş zaman doldurma kaynağı olarak önem ve etkinliğini arttırmakla birlikte, orta ya da uzun vadede, toplumu oluşturan bireyin tutum ve davranışlarının korunmasında veya dönüşümünde önemli değişkenlerden birisi hâline gelmiş görünmektedir. Toplumsalın hemen her alanı ile aynı zamanda toplumsal bir ürün de olan medya, toplumun hemen her alanı ile derin bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. Neticede bu etkileşim süreci içerisinde toplumsal hayatın hemen her boyutuna nüfuz etmiş olan din-medya konusu da önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu durum öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, görünürde dine hizmet eder bir yaklaşımla hareket eden, aslında ezoterik bir oluşum olan FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) yapılanması tüm medya imkânlarını da kendi gizli ideolojisi ve hedefleri ekseninde sonuna kadar kullanabilmiş, hedefleri arasında belki de en önemli ve tehlikelisi olan paralel bir devlet kurma idealini gerçekleştirmek adına her türlü yola başvurmuştur. Bu bağlamda özellikle FETÖ yayın grubu kanallarında yayınlanan diziler arasından olmak üzere, sır dizileri olarak adlandırılan dinî-ahlaki motiflerle bezenmiş televizyon dizileri inceleme konusu olarak seçilmiştir. Bu makalede özellikle sır dizilerinde kadın kimliği, kadının konumlandırılması, kadına yönelik şiddet ve kadın kimliği üzerinden ötekileştirme konuları işlenmiştir. Ulaştıkları reyting oranları ile en azından toplumun belli bir kesimi tarafından izlenen bu dizileri anlamaya çalışmak hedefiyle yola çıkılan çalışmada, ağırlıklı olarak içerik analizi tekniği kullanılarak bu diziler inceleme konusu hâline getirilmiştir. Bunu yapabilmek adına öncelikle kapsamlı bir içerik analizi tablosu oluşturulmuş ve bu çerçevede nitel çıkarsama ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Sır Dizileri, Kadın, Din Sosyolojisi, Ötekileştirme