Mukayeseli Edebiyat ve Postmodernizm Bağlamında Kırmızı Saçlı Kadın Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Köker S.

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, no.3, pp.205-213, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.205-213
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Yunan tragedyasının önemli örneklerinden kabul edilen Kral Oidipus Sophokles tarafından M.Ö. 430-425 yıllarında yazılmıştır. Oidipus, tanrıların lanetine uğrayarak istemeden suç ve günah işleyen mitolojik bir kahramandır. Onun bu trajedisi aradan geçen binlerce yıllık bir zamana rağmen hâlâ etkisini sürdürmektedir. Bu etki, Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanında görülür. Referans metin olarak ele alınan Kral Oidipus, Kırmızı Saçlı Kadın romanında metinlerarasılık yöntemi doğrultusunda, kader izleği etrafında incelenmiştir. Başka metinlere ait parçaları tutarlı bir bütün içerisinde bir araya getiren ve böylelikle yeni bir metin ortaya çıkaran metinlerarasılık, aynı zamanda bir yeniden-yazma işlemi olarak adlandırılır. Buradan hareketle referans metnin başka bir metin içinde nasıl yeniden yazıldığı gösterilmeye çalışılmış, bu iki eser arasındaki ilişki, mukayeseli edebiyat bağlamında benzerlikleri tespit etmek suretiyle ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mukayeseli Edebiyat, Metinlerarasılık, Yeniden-Yazmak, Kral Oidipus, Kırmızı Saçlı Kadın