Accounting of Fishery Products within the Framework of Agricultural Practice Standard: TAS-41


Creative Commons License

Doğan Z., Arslan S.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.4, pp.1047-1065, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In today’s constantly changing and developing market demand conditions, it is necessary for business managers to be more careful in making rational decisions and act in a planned schedule. Rational decisions are only made possible by the presence of real and useful information provided in time. Therefore, as in all enterprises, accounting information system to be formed has special importance for the future of agricultural enterprises. In this study, upon taking the changes made in 2012 and 2014 into account, self-knowledge about the development process, purpose and scope of TAS41 is presented. The process of accounting for biological assets and agricultural products is explained along with the examples given in the perspective of fisheries. Then, government incentives related to agricultural practices in fishery production enterprises and accounting procedures of those incentives are explained. The main objective of this study is to ensure the uniform accounting of the accounting records related to the basic financial transactions faced by an increasing number of fishery production enterprises within the framework of the TAS-41 with a better understanding of the TAS-41. However, some account names are suggested in the examples given in the study. The fact that these accounts can be included in the new account plan shows that the fisheries enterprises in the agricultural sector can have more meaningful and useful financial information.

Günümüzde sürekli olarak değişim ve gelişim gösteren zorlu piyasa şartlarında işletme yöneticilerinin verecekleri rasyonel kararlarda daha dikkateli olması ve planlı hareket etmesi gerekmektedir. Rasyonel kararların verilmesi ise zamanında gerçek ve yararlı bilgilerin varlığı ile mümkündür. Bu nedenle, bütün işletmelerde olduğu gibi tarım işletmelerinde de oluşturulacak muhasebe bilgi sisteminin işletmenin geleceği açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2012 ve 2014 yıllarında yapılan değişiklikler de dikkate alınarak TMS-41’in gelişim süreci, amacı ve kapsamı hakkında öz bilgilere yer verilmiştir. Canlı varlıklar ile tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilme süreci, su ürünleri perspektifinde verilen örnekler ile açıklanmıştır. Daha sonra balık üretim işletmelerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere ilişkin devlet teşvikleri ile bu teşviklerin muhasebeleştirilme işlemleri açıklanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı hem işletme sayısı hem üretim hacmi hem de yarattığı katma değer giderek artan su ürünleri sektöründeki işletmelerin tarımsal faaliyetleri ile ilgili karşı karşıya kaldığı temel finansal işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının TMS-41 çerçevesinde tek düze bir şekilde muhasebeleştirilmesi sağlamak ve TMS-41’in daha kolay anlaşılabilmesine destek olmaktır. Bununla birlikte çalışmada verilen örneklerde bazı hesap isimleri önerilmiştir. Yeni oluşturulacak hesap planında bu hesapların da yer alabilmesi, tarım sektörü içerisinde yer alan su ürünleri üreten işletmelerin daha anlamlı ve yararlı finansal bilgilere sahip olabileceğini göstermektedir.