ÖZEL EĞİTİM SINIFINA DEVAM EDEN HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Deniz S., Sarı H.

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.12, pp.156-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı 1) Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okumayazma öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemlerin neler olduğunu ortaya çıkarmak, 2) Özel eğitim sınıflarına devam eden zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde en çok tercih edilen yöntemi belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ‘görüşme yöntemi’ bu araştırmanın yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırmada Konya İli Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim okulları özel eğitim sınıf öğretmenlerinden 27 öğretmen seçilmiştir. Veriler, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği’ kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ‘İçerik Analizi Yöntemi’ ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 1) özel eğitim sınıf öğretmenleri, zihin engelli öğrencilere okuma-yazma öğretiminde farklı yöntemler kullanmaktadırlar. 2) özel eğitim sınıflarındaki zihin engelli öğrencilerin farklı gelişimsel özelliklere sahip olması ve bu öğrencilere yönelik hazırlanmış okuma-yazma ve diğer ders kitaplarının olmaması öğretmenlerin ortak bir yöntem kullanmamalarına neden olmaktadır. 3) öğretmenler en çok sırasıyla cümle yöntemi, ses temelli cümle yöntemi, ses yöntemi ile karma yöntemi daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.