PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ İlkeler Uygulamalar ve Örnek Olaylar


Karamustafa K. (Editor), Sarıışık M. (Editor), Çavuş Ş. (Editor)

Detay, Ankara, 2011

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Detay
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Kitabın, ikinci baskısının ülke turizmimize, ilgili alanda çalışmalar yapan meslektaşlarımıza, sektör temsilcilerimize ve elbette öğrencilerimize arzu edilen katkıları sağlamasını diliyoruz. Gösterilen teveccüh için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu noktada belirtmek isteriz ki eserin ikinci baskısı çok önemli bir yenileme sürecinden geçmiş ve günün koşullarına uygun olarak güncellenmiştir. Bazı bölümler ilgili bölüm yazarı veya yazarları tarafından gözden geçirilirken diğer bölümlere yeni akademisyen arkadaşlarımız katkıları sağlanmıştır. 


Küresel rekabetin sınırları zorladığı 21. yüzyılda, ayakta kalabilmek ve kâr elde etmeyi sürdürmek birçok işletme için olanaksız hale gelerek açılışlarının ilk yıllarında iflasa kadar uzanan olumsuz sonuçlarla yüz yüze kalabilmektedirler. Restoran işletmeleri, sunulan ürünlerin çeşitliliği, hızla değişen moda ve alış-kanlıkların baskısı, zincir işletmelerin yaygınlaşması ve çoğalan işletme türü ve sayısı gibi etkenlerden dolayı rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi durumundadır. Bu çalışma ile modern restoran yönetimi içerisinde önemli bulunan ve üzerinde durulması gereken konular bir rehber niteliğinde hazır-lanmış ve sunulmuştur. Sadece akademik literatüre katkı değil, aynı zamanda sektör yöneticilerine de yol gösterici olabilmesi amaçlanan bu eser, toplam 15 ayrı üniversiteden 25 akademisyen ve bir sektör temsilcisinin çabalarıyla 17 bölüm olarak güncellenmiştir.