Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği


AKSOYLU S. , ÖZKAN A.

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.4, sa.3, ss.49-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.49-63

Özet

Birçok Japon işletmesi tarafından başarıyla uygulanan Kaizen maliyetleme, mamullerin üretim aşamasındaki maliyetlerini küçük ve sık adımlarla yavaş yavaş, zamana yayarak azaltmayı amaçlayan önemli bir maliyet azaltım tekniğidir. Bunun dışında maliyet düşürmede kullanılan bir başka teknik ise faaliyete dayalı maliyetlemedir. Faaliyete dayalı maliyetlemenin esas amacı mamullerin maliyetlerini daha doğru bir şekilde belirlemek için sağlıklı bir maliyet dağıtımı yaparak, yönetime alacağı kararlarda yardımcı olmaktır. Bu yöntemin bir diğer amacı da bazı değer katmayan faaliyetleri elimine ederek, maliyet azaltımını sağlamaktır. Bu bağlamda her iki yöntemde de maliyet azaltımı fikri ortak elemandır.

Bu çalışmada, söz konusu yöntemler kısaca incelenecek, her ikisinin birlikte uygulanabilirliği tartışılacak ve örnek bir uygulamaya yer verilecektir.

 

 

Kaizen costing, which is a method of cost reduction and which is applied by many Japanese firms succesfully, is an important cost reduction method which aims to decrease the costs of goods in production phase slowly in small but frequent steps by spreading them over time. Another method used in cost reduction is Activity Based Costing (ABC). The real aim of ABC is to aid the administration to make decision by allocating costs accurately in order to determine the costs of goods more accurately. Another objective of this method is to provide cost reduction by means of eliminating non value activities. So, cost reduction is the common component of both methods.

              In this paper, we will examine briefly, the methods mentioned above, and discuss their applicability together and give a sample practice.