Sanayi 4.0 ve Yönetim Paradoksu


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Management and Political Science Review, vol.3, no.1, pp.53-67, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Management and Political Science Review
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.53-67
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayi 4.0 ve Yönetim Paradoksu kökleşmiş yönetim anlayışına aykırı olan düşünce ve uygulamayı ifade etmektedir. Yönetim kavramının miladı sayılan 1911 yılından günümüze kadar gelen anlayış Klasik Yönetim olarak ele alınmaktadır. Çünkü bu kavram sonucu Bilimsel Yönetimin İlkeleri ele alınmış, departmanlaşma yani fonksiyonlar oluşturulmuş ve nihayetinde ideal yönetim anlayışı benimsenmiştir. Oysa 2011 yılında yani yüzyıl sonra sanayi devrimi olarak ifade edilen Sanayi.4.0 kavramı ortaya atılmıştır. Ve bunun sonucu olarak Dijital Yönetim ya da Tekno Yönetim kavramı literatüre kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla geleceğin vizyonu olan bu devrimle uyumlu olacak Tekno Yönetim ya da Dijital Yönetim sayesinde oluşturulan re-organizasyon yani yeniden yapılanma ile yönetim kademesi, departmanlar ve işletme faaliyetleri büyük değişime uğrayacaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması ile yapılmış, veriler analiz edilmiş, Sanayi 4.0 kavramına uygun olabilecek organizasyon yapısı oluşturulmuş ve büyük değişime ayak uydurma konusunda işletmeleri bilinçlendirmek ve yeniden yapılaşmasını sağlamak amaçlanmıştır.