SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME


Demirtaş Ö., Üstün Ö.

4. INTERNATIONAL HASANKEYF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNIVATION CONGRESS 29/30 APRIL 2023 BATMAN / TURKEY, Batman, Turkey, 29 - 30 April 2023, pp.323-327

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batman
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.323-327
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık hizmet sunumu, sağlık işletmeleri açısından küçük hataların bile tolere edilmesinin zor olduğu, karmaşık,

multidisipliner yaklaşıma sahip bir kavramı vurgulamaktadır. Sağlık hizmetini sağlayan sağlık profesyonellerinin

genel amacı; hızlı, güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetini sağlamaktır. Sağlık hizmeti alan hastalar,

kendilerine verilen hizmetin kaliteli, hızlı ve güvenilir olmasını talep ederken; hizmet sunumunda görevli sağlık

profesyonelleri de daha az iş yükü ve çalışan memnuniyeti artıran daha güvenli ve konforlu çalışma ortamı

istemektedirler. Bu isteklerin gerçekleşmesi için hizmet sunumu aşamasında teknolojinin de önemli bir rolü

bulunmaktadır. Bu sebeple sağlık hizmetleri bünyesinde yer alan birimlerin tasarımında teknolojiden en üst

düzeyde faydalanmak hizmet sunumuna olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda güncel yönetim

uygulamalarından biri olan dijital hastaneler ile hasta güvenliğini temel alan sağlık hizmet sunumunun

geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması ile sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması

suretiyle memnuniyet oranlarının yükseltilebileceği değerlendirilmektedir.