Görüntü Kimlik Doğrulaması İçin Yeni Bir Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Kendinden Gömülü Kırılgan Damgalama Yöntemi


Renklier A., Öztürk S.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.38, no.01, pp.12-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda görüntü paylaşımının hızla artması ile birlikte görüntü kimlik doğrulaması önemli bir konu haline gelmiştir. Görüntü kimlik doğrulaması için genellikle görüntü damgalama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde, görüntüden elde edilen damga bilgisi algılanamaz bir şekilde görüntüye eklenir. Damgalı görüntüye herhangi bir saldırı olup olmadığı görüntüden çıkarılan damga ile görüntüden elde edilen damga karşılaştırılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemlerin çoğunda damga bilgisi blok tabanlı elde edilir. Küçük boyutlu blok kullanan yöntemlerde damga görüntünün kalitesini düşürürken, büyük boyutlu blok kullanan yöntemler ise kurcalanmamış bölgeleri de saldırılmış olarak algılayabilir. Bu makalede görüntü kimlik doğrulaması için Ayrık Kosinüs Dönüşümü (AKD) tabanlı trigonometrik fonksiyon kullanan yeni bir kendinden gömülü kırılgan damgalama metodu önerilmiştir. İlk olarak görüntü birbiriyle örtüşmeyen 4×4 bloklara ayrılır ve bu blokların ilk en az anlamlı bitlerini sıfırlanır. Ayrılan bloğa AKD uygulanarak, en üst sol değeri seçilir. Seçilen değer, blok konum bilgisi ve güvenlik anahtarı bilgilerini kullanarak, yeni trigonometrik formül ile kontrol bitlerini oluşturulur. Üretilen bu kontrol bitleri bloğun ilk en az anlamlı bitlerine damga olarak saklanır. Bu işlemler bütün bloklar için tekrarlanır. Önerilen yöntemin damgalı görüntünün şeffaflığını koruduğunu ve görüntü üzerine yapılan bölgesel saldırıları tespit ettiği deneysel çalışmalarla gösterilmiştir.