THE EFFECT OF THE FoMO EFFECT ON ONLINE PURCHASING BEHAVIOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS IN KAYSERİ


Kiniş Ş., Durak A.

INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS ON SOCIAL, HUMANITIES, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 11 - 13 January 2024, pp.94-102

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.10476207
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.94-102
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Fear of missing out (FoMO), which is a psychological concept, that is, the fear of missing opportunities,

has increased the importance of online shopping, especially during the period when physical store visits

were restricted during the Covid- 19 pandemic. The aim of this study is to determine which way FOMO,

which is a psychological effect that occurs in humans, affects the online purchasing behavior of university students during the pandemic. In this study, descriptive research design within the quantitative research

method was used as the method.

While using this pattern, a questionnaire prepared with the “Compulsive Purchasing Scale” and

the “FoMO Scale” was used as a data collection tool. 426 students studying at universities in Kayseri

participated in the survey study. Analyses were applied to the collected data using the SPSS package

program. As a result of the research, it has been concluded that when university students act with the fear

of missing opportunities during the pandemic period, they make more impulsive and faster purchasing

decisions.

Psikolojik bir kavram olan Fear of missing out (FoMO) yani fırsatları kaçırma korkusu özellikle

Covid -19 pandemisinde fiziksel mağaza ziyaretlerinin kısıtlandığı dönemde online alışverişin önemini

artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, insanlarda meydana gelen ve psikolojik bir etki olan FoMO’nun

pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin online satın alma davranışlarını hangi yönde etkilediğini

belirlemektir. Bu çalışmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi içindeki betimsel araştırma

deseni kullanılmıştır. Bu desen kullanılırken veri toplama aracı olarak “Kompulsif Satın Alma

Ölçeği” ve “FoMO Ölçeği” ile hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket çalışmasına Kayseri’deki

üniversitelerde okuyan 426 öğrenci katılmıştır. Toplanan verilere SPSS paket programı kullanılarak

analizler uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin pandemi döneminde fırsatları

kaçırma korkusu ile hareket ettiklerinde, daha dürtüsel ve hızlı satın alma kararları aldıkları sonucuna

ulaşılmıştır.