Examining Workplace Accidents Based On Employee Count And Seniority Status in Workplaces


Özdemir H., Kayabaşı R.

5th International Black Sea Modern Scientıfic Research Congress, Rize, Turkey, 8 - 10 November 2023, vol.1, pp.1160-1172

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1160-1172
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Workplace accidents are a pressing social issue that requires attention in Turkey, as well as on a global scale. In our country, official statistics regarding workplace accidents are regularly published by the Social Security Institution (SGK) in the form of annual statistical reports. This study focuses on the analysis of occupational accidents that transpired between 2013 and 2022, with specific attention to gender, workforce size, and employee tenure at the workplace. The study revealed that the highest number of workplace accidents involving male employees, from 2013 to 2022, occurred in workplaces with 100-199 employees. Conversely, female employees were most susceptible to accidents in workplaces with 250-499 employees. Notably, workplaces with 21-49 employees witnessed the highest number of fatal work accidents for both men and women, making up 19.9% of all workplace accidents. Furthermore, the study also examined workplace accidents in relation to employee tenure with their current employer. The research results showed that individuals insured for 3 months to 1 year, irrespective of gender, constitute the most at-risk group, with 25.1% of work accidents occurring within this group. Among these accidents, 23.0% were fatal. The study presents all collected data through tables and graphs, shedding light on workplace accidents concerning workforce size and employee tenure. Within the scope of the analysis, the causes of workplace accidents and suggested safety measures for workplaces concerning occupational health and safety are discussed

İş kazaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çözülmesi gereken toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde iş kazalarına ilişkin resmi istatistikler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından istatistik yıllıkları şeklinde yayınlanmaktadır. Bu çalışmada, 2013-2022 yılları arasında meydana gelen iş kazaları, cinsiyet bağlamında işyerinde çalışan sayısı ve çalışanların işyerindeki kıdem durumları açısından analiz edilmiştir. Erkek çalışanlarda 2013-2022 yılları arasında en fazla iş kazası 100-199 çalışanın bulunduğu işyerlerinde görülmüştür. Kadınlar ise en fazla 250-499 çalışanın olduğu işyerlerinde kazaya uğramıştır. Erkeklerde ve kadınlarda en fazla ölümlü iş kazası sayısı 21- 49 çalışanın olduğu işyerleri gerçekleşmiştir. 21-49 çalışanın olduğu işyerleri yaşanan kazalar toplam kazaların %19,9’unu oluşturmaktadır. Araştırmada ayrıca çalışanların son işveren nezdindeki kıdem durumlarına göre iş kazaları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ayırt etmeksizin aynı işverenin yanında 3 ay ile 1 yıl arası çalışan sigortalılar, en riskli grupta olup iş kazalarının %25,1’i bu grupta yaşanmıştır. Ölümlü iş kazalarının da %23,0’ı yine 3 ay ile 1 yıl arası kıdeme sahip çalışanlar arasında gerçekleşmiştir. Elde edilen tüm veriler tablo ve grafikler halinde sunularak çalışan sayısına ve çalışanın kıdem durumuna göre iş kazaları incelenmiştir. Analiz edilen bağlamda iş kazalarının nedenleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerlerinde alınması gereken önlemler tartışılmıştır.