THE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE ESCHATOLOGICAL THEMES IN NEŞET ERTAŞ FOLK SONGS


Creative Commons License

Tural M., Akkaya Ü. H.

HER YÖNÜYLE ÇİÇEKDAĞI SEMPOZYUMU/ EVERY ASPECT OF ÇİÇEKDAĞI SYMPOSIUM (24-26 KASIM 2022), Kırşehir, Turkey, 24 - 26 November 2022, vol.1, pp.364-374

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.364-374
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Folk Literature both feeds from the society in which it was born and nourishes that society. It weaves together the values ​​and belief elements of the society in order to present the message it wants to give in the most perfect way while addressing the agenda.

Literary genres such as poetry, hymns or stories written with the aim of enlightening the society contain religious concepts. In addition, these concepts are also used when presenting the subjects of daily life or emotions such as joy, sadness or infatuation within the framework of a literary style. At the core of this narrative, which is welcomed by the society, is an emotional expression reinforced by religious terms rather than offering religious advice.

In terms of the History of Religions, religious systems have many common features. One of them is the answers given to people about where they came from and where they are going. In this context, eschatological narratives, which generally express the answers given by religions about the end of the world, death and the life that will begin after, are both sacred for societies and an answer to the human's search for meaning.

Concepts such as death, apocalypse, afterlife, heaven or hell, which form the essence of eschatological narratives, are used as stereotypes in literary works and daily life as well as being a religious subject. The comparison of a crowded environment to the 'Apocalypse Square' or the comparison of a natural wonder to 'heaven' are examples of the use of eschatological concepts.

The late Neşet Ertaş used some eschatological terms in many of his folk songs in order to strengthen the expression by adding emotional intensity to the expression. In this study, it is aimed to describe, classify and analyze the eschatological themes in Neşet Ertaş's folk songs with the method of History of Religions.

Halk Edebiyatı hem içerisinde doğduğu toplumdan beslenir hem de o toplumu besler. Gündemi ele alırken vermek istediği mesajı en mükemmel şekilde sunabilmek için toplumun değerlerini ve inanç unsurlarını örgüsüne işler.

Dinî kavramlar genellikle toplumu irşat etmek maksadıyla şiir, ilahi veya hikâye gibi edebi türlerin bünyesinde kullanılır. Ayrıca bu kavramlar günlük yaşama dair konuları veya sevinç, hüzün veya kara sevda gibi duyguları edebi bir üslup çerçevesinde sunarken de kullanılmaktadır. Toplum tarafından hoş karşılanan bu anlatımın özünde dinsel bir nasihat sunmaktan ziyade dinî terimlerle güçlendirilmiş bir duygusal dışa vurum vardır.

Dinler Tarihi açısından dinî sistemlerin pek çok ortak özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri de insanlara nereden geldiklerine ve nereye gittiklerine dair verilen cevaplardır. Bu bağlamda genel olarak dinlerin dünyanın sonu, ölüm ve ardından başlayacak hayata dair verdiği cevapları ifade eden eskatolojik anlatımlar, toplumlar için hem kutsaldır hem de insanın anlam arayışına bir cevaptır.

Eskatolojik anlatımların özünü oluşturan ölüm, kıyamet, ahiret, cennet veya cehennem gibi kavramlar dinî bir mevzu olmanın yanı sıra edebi eserlerde ve hatta günlük yaşamda pek çok kalıp ifade bünyesinde kullanılmaktadır. Kalabalık bir ortamın ‘mahşer meydanı gibi’ kalıp ifadesiyle betimlenmesi veya bir tabiat harikasının ‘cennete’ benzetilmesi eskatolojik kavramların kullanılışına birer örnektir.

Merhum Neşet Ertaş pek çok türküsünde anlatıma duygusal yoğunluk katıp ifadeyi güçlendirmek maksadıyla bazı eskatolojik terimleri kullanmıştır. Bu çalışmada, Dinler Tarihi yöntemiyle Neşet Ertaş’ın türkülerindeki eskatolojik temaların tasviri, tasnifi ve fenomenolojik bakış açısıyla tahlili amaçlanmıştır.