APEC Ülkeleri ve Türkiye’nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler


Creative Commons License

Erkekoğlu H., Arıç K. H.

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, no.1, pp.103-114, 2013 (Peer-Reviewed Journal)