APPROACH OF CHRISTIAN THOUGHT TO ISLAM IN THE MIDDLE AGES: EXAMPLES OF BERNARD OF CLAIRVAUX, PETER THE VENERABLE, FRANCIS OF ASSISI AND THOMAS AQUINAS


Creative Commons License

İpek Y.

BİLİMNAME, vol.2021, no.44, pp.313-330, 2021 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 44
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.28949/bilimname.847662
  • Journal Name: BİLİMNAME
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, ATLA Religion Database, Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Religion and Philosophy Collection, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.313-330
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Christian and Muslim relationships went through different processes in the 12th and the beginnings of 13th century. The Papacy and Bernard of Clairvaux had adopted negative attitude toward Islam and Mohammad at the time of crusade. It can be described as an antagonism in the best way. Peter the Venerable had become a more different approach.  He wanted to convert Muslims with a more objective attitude by emphasizing to the words, the reasons, and the love, not to the weapons, the force and the hatred. The invitation of Peter to the words, the reasons and love gained a new dimension with Francis of Assisi. He appears as the key figure in transition missionary activities towards the Muslim world. That is why he has been called as model for human liberation, the peaceful crusader and friends of Muslims by some researchers and scholars. As for some researchers, he was a model for the conversion of Muslims and not a model for friends of them. Thomas Aquinas had engaged in scientific missionary activities and pointed out a negative manner towards Muslims and Islam. The aim of the essay is to assess the view of medieval Christianity toward Islam in the context of Bernard of Clairvaux, Peter the Venerable, Francis of Assisi and Thomas Aquinas.

Key Words: History of Religions, Islam, Bernard of Clairvaux, Peter the Venerable, Francis of Assisi, Thomas Aquinas. 

Tarihsel süreçte Hıristiyanlarla Müslümanların ilişkileri farklı mahiyetlerde süregelmiştir. Geniş bir zaman dilimini kapsayan bu süreç içerisinde özellikle 12. ve 13. yüzyıllar da yaşananlar dikkat çekicidir. Papalık ve Bernard of Clairvaux, haçlı seferleri sırasında İslam ve onun peygamberi Muhammed’e karşı olumsuz bir yaklaşım tarzı sergilemiştir. Onların benimsemiş oldukları bu tavrı belki de en güzel şekilde ifade edecek olan kavram antagonizmdir. Peter the Venerable ise bu konuda daha farklı bir yaklaşım tarzı sergilemiştir. O, Müslümanlara karşı kin, baskı ve nefret yerine sözler, akıl ve sevgi ile yaklaşılması gerektiği hususuna vurgu yaparak konuyu daha nesnel bir hale dönüştürmek istemiştir. Peter’in sözü, aklı ve sevgiyi teşvik eden bu daveti Francis of Assisi ile yeni bir boyut kazanmıştır. O Müslüman dünyaya doğru misyoner faaliyetlerin başlamasında anahtar bir figür olarak önemli bir rol oynamıştır. Bu yüzden bazı araştırmacı ve akademisyenler tarafından o, insan özgürlüğünün bir modeli, barışçıl haçlı savaşçısı, hatta Müslümanların dostu olarak isimlendirilmiştir. Fakat böyle düşünmeyen diğer araştırmacılara göreyse o, Müslümanların dostu değil, onların dönüştürülmesi için bir modeldir. Bunların dışında Thomas Aquinas ise bilimsel açıdan misyonerlik faaliyetleri ile meşgul olmuş, Müslümanlara ve İslam’a karşı o da olumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu makalenin amacı Bernard of Clairvaux, Peter the Venerable, Francis of Assisi and Thomas Aquinas’ı merkeze koyarak Orta Çağ Hıristiyanlarının İslam dinine ve Müslümanlara olan bakışları analiz etmektir.