Periodical and End of Period Accounting Practices


Creative Commons License

Özulucan A., Özdemir F. S., Arslan S.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Bu kitabın amacı; lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavına, stajyer mali müşavirlik sınavlarına ve diğer yarışma ve kurum sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kendi kendilerine muhasebe öğrenimlerini kolaylaştırmaktır. Bu amaçla; Özellikle muhasebeyi yeni öğrenmeye başlayanlar için hesapların nitelik ve işleyişleri alışılmışın dışında bir yapı ile ortaya konulmuştur, Her hesapla ilgili çok sayıda örneğe yer verilmiş ve örneklerin çözümünde öğrencilerin sıklıkla hataya düştükleri hususların altı çizilmiştir. Ayrıca, herhangi bir örneğin çözümü için gerekli olan bilgiler, yine örnek çözümleri sırasında öğrencilere hatırlatılarak, konunun daha iyi kavranması sağlanmıştır. Bir hesaba ilişkin örnekler oluşturulurken, kolay ve sade örneklerden zor ve daha karma yapıdaki örneklere doğru sıralama yapılmış ve öğrencilerin aşama aşama örnek akışındaki farklılaşmayı görmesi sağlanmıştır.  Bazı örneklerin çözümünde, alternatif çözüm yollarına da yer verilerek, farklı bakış açılarının da görülmesi sağlanmıştır. Hesap planında yer alan ancak uygulamada az sayıda işletme tarafından kullanıldığı gerekçesi ile kitaplarda yer verilmeyen hesaplar için de örnekler verilmiştir.