COMPARISON OF VISUAL DEFORMITY PERCEPTION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH ADOLESCENT IDIOPATIC SCOLIOSIS WITH AND WITHOUT USING A CORSET: PILOT STUDY


Creative Commons License

Abakay H., Doğan H.

10. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE MEDICAL SCIENCES CONFERENCE, Ankara, Turkey, 3 - 05 February 2023, pp.25-26

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-26
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Kolumna vertebraliste frontal, sagital ve transvers düzlemlerde meydana gelen bozulmalar

sonucu kozmetik etkilenim ile görsel deformiteler artar ve buna ek olarak günlük yaşam olumsuz

etkilenebilmektedir.

Amaç: Çalışmamızın amacı korse kullanan ve kullanmayan Adölesan İdiyopatik Skolyozlu (AİS)

hastalarda görsel deformite algısını ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktı.

Yöntem: Çalışmaya korse kullanan (Cobb açısı 25 derece üzeri olanlar, n=14) ve kullanmayan (n=13)

AİS’li hasta dâhil edildi. Hastaların demografik bilgileri, hissettikleri ağrı şiddeti (Görsel analog

skalası, GAS), görsel deformite algıları (Walter Reed Görsel Değerlendirme Skalası, WRGDS), yaşam

kaliteleri (Scoliosis Research Society-22, SRS-22) ve Cobb açıları (skolyometre ile) değerlendirildi.

Bulgular: Korse kullanan grubun ağrı şiddeti, WRGDS skorları ve Cobb açıları daha yüksekti

(p<0.05), SRS-22 skorları ise daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Bu pilot çalışmanın sonucunda korseli grubun sırt ağrısı, görsel deformite algısı ve yaşam

kalitesi daha kötüydü. Korse kullanan bireylerde cobb açısının yüksek olmasının yanında korse

kullanmanın psikososyal ve duygusal açıdan da yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği düşünüldü.

Daha büyük örneklemli yapılacak değerlendirme ve tedavilerde bu etkilerin göz önünde

bulundurulması gerekliliği sonucuna varıldı.