Kadın Çalışanların Yaşam Kalite Algılarının Rol Stresi Üzerindeki Etkisi


Yener S., Demirtaş Ö.

Anemon Muş Alparslan Üni Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.245-255, 2019 (Peer-Reviewed Journal)