Pseudevernia furfuracea’ın Bazı Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi ve Solvent Optimizasyonu


Doğan N., Kocakaya Z., Doğan C., Çam M.

International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017) , Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2017, pp.375

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.375
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada bir liken türü olan Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf’den fenolik madde ve antioksidan ekstraksiyonunda solvent olarak metanol ve suyun hangi oranlarda kullanımının maksimum verimlilik sağlayacağı Yanıt Yüzey Metodunda Simplex Lattice Dizayn kullanılarak tespit edilmiştir. Buna göre oluşturulan deneme deseninde 8 farklı noktada çalışma yapılmıştır. Optimizasyonda kullanılan cevaplar; toplam fenolik madde miktarı gallik asit cinsinden mg GAE/g birimiyle, antioksidan kapasite ise DPPH % inhibisyon oranının trolox eşdeğeri cinsine çevrilmesiyle mg TEAC/1 g birimiyle ifade edilmiştir. Su (A) ve metanol (B) solventlerinin TEAC ve toplam fenolik madde miktarına (TPC) etkisini gösteren matematiksel denklem sırasıyla TEAC=154.055xA+622.515xB ve TPC=2.017xA+11.608xB-1.357xAxB-21.376xAxBx(A-B) olduğu görülmüştür. Optimizasyon kriterleri belirlenirken su ve metanol oranları için herhangi bir sınırlama getirilmemiş antioksidan kapasite ve toplam fenolik madde miktarının maksimum olması istenmiştir. Buna göre .996 istenirlik fonksiyonu değeri ile %1 metanol kullanımı optimum nokta olarak tercih edilmiştir. Bu noktada antioksidan kapasite 6 .51 TEAC/1 g örnek, toplam fenolik madde miktarı ise 11.61 mg GAE/g örnek olarak tahminlenmiştir. %1 metanol kullanılarak elde edilen gerçek sonuçların tahminlenenen sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Pseudevernia furfuracea’ den antioksidan ve fenolik madde ekstraksiyonunda metanolün suya göre daha potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ekstraksiyon aşamasında farklı solventlerin ve cevap olarak başka biyoaktif özelliklerin kullanımının yapılacağı ileri çalışmalarda daha farklı sonuçlarında elde edilebileceği düşünülmektedir.