REGISTERED ANCIENT WHEAT: DEVELI GACERI


Creative Commons License

Bulut S.

3.ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022, vol.1, pp.251-263

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.251-263
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Wheat has supplied basic human nutrition up to now and it will continue to supply in the future. Hulled wheat was grown in 100 ha in 19960s, but nowadays it has been planted in a limited area and goes to extinction due to cultivation difficulty. One of the main hinder to cultivate this wheat species is hulled grains that hulls firmly stick on the grain. The separation of the hulls from the grain is made by semi-mechanized way by the growers with a limited amount of hull separation per a day. However, the processed wheat grains as bulgur, yarma, or kink bulghur is sold in a high price. Despite its cultivation difficulty, high protein content and taste and its direct use as bulgur and bulgur derivatives without undergoing any process are the main preference of this hulled wheat species.

It is known as Gacer in Develi province. This wheat is kept and produced by Kastamonu, Konya, Kars and some farmers of some village of Develi province of Kayseri. Higher fiber, rich and beneficial alcholoids and its unbelievable taste are the natural fact of Gacer. The hard grain is firmly covered by hulls which are not easy to separate from the grain. Despite these negative properties of Gacer, farmers prefer to grow Gacer since there is no deed to boil, dry and pill seed coat to make bulgur and its derivatives. Lately, its suitability for marginal lands, organic farming and higher nutrition contend its cultivation has been recognized.

When the objectives of this invited speech are achieved Develi Gaceri that have higher nutrient content with great taste will be developed. The necked Gacer wheat will be able to be produced in large areas and widely used as bulgur and bulgur derivatives in the production of many foods. 

Buğday şüphesiz insanoğlunun dün olduğu gibi bugün ve yarında temel gıdası olmaya devam edecektir. Kavuzlu buğdaylar 1960’lı

yıllarda 100 bin hektardan fazla alanda ekilmekte iken, günümüzde tarımındaki zorluklar nedeniyle adeta yok olmaya yüz tutmuş

durumdadır. Çiftçilerin bu kavuzlu buğdayları terk etmesindeki ana neden hasat sonrası çiçek kavuzlarının (kapçıkların) ayrılmamasıdır.

Kavuz ayırma işlemi yörede hala geleneksel yöntemlerle ve yarı makineli olarak yapılmakta bu ise günlük ayırma kapasitesini

oldukça düşürmektedir. Bu zorluklara bağlı olarak işlenmiş ürün (bulgur, yarma ya da kırık bulgur, nişe vb.) yüksek fiyatlardan satılmaktadır.

Tarımındaki zorluklara rağmen; yüksek protein oranı ve lezzeti tüm bunlardan da öte bulgur yapım aşamalarına ihtiyaç

duymadan sadece kavuzlardan ayrıldıktan sonra doğrudan bulgur ve bulgur türevi olarak kullanılabilmektedir.

Develi ilçesinde “Gacer” adıyla bilinmektedir. Ülkemizde Kastamonu, Konya Kars ve Kayseri ilinin Develi ilçesine bağlı sayılı köyde

yine sayılı çiftçi tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Gacerin yüksek proteinli, bol lifli ve zengin faydalı alkoloid içermesi ve inanılmaz

lezzeti bu doğal yapısının bir gerçeğidir. Tanesinin sert yapılı ve çiçek kavuzları da taneyi sıkıca sardığından kavuzlar hasattan

sonra taneden ayrılmamaktadır. Bu tarımını kısıtlasa da üstün lezzeti ve harmandan sonra diğer bulgur yapımında kullanılan buğdaylar

gibi haşlama, kurutma, soyma ve savurma işlemine gerek kalmadan doğrudan tanelerinin bulgur ve türevi olarak kullanılması onu

üstün kılmaktadır. Son zamanlarda ise marjinal alanlarda yetişebilmesi, organik tarıma uygunluğu ve yüksek besin değerinden dolayı

tekrar güdeme gelmiştir.

Bu bildiride amaçlara ulaşıldığında yüksek besin değeri ve lezzetinden dolayı yerel ve ulusal pazarlarda çok rahat satılan Develi Gacer

buğdayının başta bulgur ve türevleri olmak üzere çok sayıda gıda üretiminde kullanılmak amacıyla uygun ekolojilerde yüksek miktarda

üretiminin yapılmasına katkı sağlanacaktır.