KOŞİNİL ÖZÜTLERİNİN DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN AGAROZ JEL ELEKTROFOREZ YÖNTEMİNDE ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Kuşçulu N., Kılınçer I.

Al-Farabi International Conference on Applied Sciences-II , Nakhchivan, Azerbaijan, 2 - 04 May 2021, vol.1, no.1, pp.165

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Nakhchivan
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.165
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Doğal boya kaynağı olarak çeşitli bitkiler, böcekler ve mineraller uzun zamandır
kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan boyarmadde izolasyonu zor olduğu için genellikle özütleri
kullanılmaktadır. Renkli özütlerden daha çok tekstil, gıda ve ilaç alanlarında son zamanlarda
da histolojik boya kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Bu çalışmada karmin kırmızı
boyarmaddesi içeren koşinil böceği boya kaynağı olarak kullanılmıştır. Kayısı yapraklarından
izole edilen DNA molekülü ile özüt etidyum bromür içeren agaroz jelde 80 voltta 1 saat
elektroforez yapılmıştır. Jelin UV görüntüsünde bağlanma durumu incelenmiş ve Koşinil böcek
yapısında çok miktarda bulunan karmin boyarmaddesinin DNA ile etkileştiği tespit edilmiştir.
Özüt maddesi DNA’nın Etidyum bromidle yaptığı etkileşimi engellemiş böylece DNA daha az
parlak görülmüştür. Bu durum böcekten elde edilen doğal, çevre dostu özütün genetik
çalışmalarda ve DNA işaretleme durumlarında kullanılabileceğini ortaya koymuştur. DNA
molekülü sadece hücrelerin çekirdeklerinde yer aldığı için, böcek özütü Hematoksilen gibi
çekirdek boyası olarak tıbbi laboratuvarlarda alternatif doğal boya kaynağı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: DNA, Etidyum bromid, Karmin, Koşinil böceği, elektroforez