Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Foksiyonu


ÖZER Ş., ASLANTAŞ V., ÖZTÜRK S.

4 Th International Advanced Technologies Symposium, pp.203-208, 2005 (Peer-Reviewed Journal)