AHP ve VIKOR Bütünleşik yaklaşımıyla Lojistik Merkez Yer Seçimi: Kayseri ili örneği


Zaralı F., Yazğan H. R., Delice Y.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.34, no.3, pp.1-9, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Lojistik merkez yer seçimi problemi, tesis yerleşimi probleminin özel bir versiyonu olarak lojistik ve tedarik zinciri tasarımında zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Etkin bir lojistik merkez yapısı kentsel yük taşımacılığının verimliliğini artırmada kilit bir faktör, önemli bir kar ve yatırım aracıdır. Bu merkezlerin nereye konumlandırılacağı birçok faktörün dikkate alınarak karar verilmesi gereken karmaşık bir yapıdır. Bu makale kapsamında Kayseri ilinde yapılması planlanan Lojistik Merkez için Analitik Hiyerarşik Süreç (AHP) ve VlseKriterijuska Optimizacija I Komoromisno Resenje (VIKOR) yöntemlerini birleştirerek bütünleşik bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşıma göre; öncelikle kriter ağırlıkları AHP yöntemiyle belirlenmiş daha sonra VIKOR yöntemi kullanılarak alternatifler arasında bir sıralama belirlenerek en uygun yer seçimi yapılmıştır. 

Lojistik merkez yer seçimi problemi, tesis yerleşimi probleminin özel bir versiyonu olarak lojistik ve tedarik zinciri tasarımında zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Etkin bir lojistik merkez yapısı kentsel yük taşımacılığının verimliliğini artırmada kilit bir faktör, önemli bir kar ve yatırım aracıdır. Bu merkezlerin nereye konumlandırılacağı birçok faktörün dikkate alınarak karar verilmesi gereken karmaşık bir yapıdır. Bu makale kapsamında Kayseri ilinde yapılması planlanan Lojistik Merkez için Analitik Hiyerarşik Süreç (AHP) ve VlseKriterijuska Optimizacija I Komoromisno Resenje (VIKOR) yöntemlerini birleştirerek bütünleşik bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşıma göre; öncelikle kriter ağırlıkları AHP yöntemiyle belirlenmiş daha sonra VIKOR yöntemi kullanılarak alternatifler arasında bir sıralama belirlenerek en uygun yer seçimi yapılmıştır.