ANALYSIS OF ENERGY REBOUND EFFECT BY PANEL DATA METHOD


Kılıçarslan Z., Dumrul Y.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rebound etkisi, artan enerji verimliliğine bağlı olarak, enerji fiyatlarındaki düşüşle ortaya çıkan iktisadi kazançların daha fazla enerji tüketimine yol açmasıdır. Bu çalışmada enerji verimliliğinin enerji tüketimi üzerindeki etkisinin rebound etkisine yol açıp açmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda seçilmiş Avrupa ülkeleri ve Türkiye için 2000- 2015 dönemi itibariyle panel eş-bütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucu, enerji verimliliğindeki artışın enerji tüketiminde azalmaya yol açtığını göstermiştir. Dolayısıyla ele alınan ülkeler ve dönem itibariyle enerji rebound etkisi geçerli değildir.