Enerji Rebound Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle Analizi


Kılıçarslan Z. , Dumrul Y.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.15, sa.1, ss.1-13, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13

Özet

Rebound etkisi, artan enerji verimliliğine bağlı olarak, enerji fiyatlarındaki düşüşle ortaya çıkan iktisadi kazançların daha fazla enerji tüketimine yol açmasıdır. Bu çalışmada enerji verimliliğinin enerji tüketimi üzerindeki etkisinin rebound etkisine yol açıp açmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda seçilmiş Avrupa ülkeleri ve Türkiye için 2000- 2015 dönemi itibariyle panel eş-bütünleşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucu, enerji verimliliğindeki artışın enerji tüketiminde azalmaya yol açtığını göstermiştir. Dolayısıyla ele alınan ülkeler ve dönem itibariyle enerji rebound etkisi geçerli değildir.