Marka Mirası


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E.

in: Marka Külliyatı, Prof. Dr. Remzi Altunışık Prof. Dr. Burhanettin Zengin Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.452-474, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.452-474
  • Editors: Prof. Dr. Remzi Altunışık Prof. Dr. Burhanettin Zengin Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda marka tüketiminin duygusal deneyimine giderek daha fazla önem verilmektedir. Tarih, nostalji, miras ve sosyal bağ gittikçe artan bir şekilde gerçek değer kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Miras anlamlı ve kanıtlayıcı unsurlar sağladığından özellikle belirsizlik dönemlerinde bu unsurlar tüketiciler nezdinde değerli hale gelmektedir. Tüketimin duygusal yönünün ağırlık kazandığı durumlarda marka ile tüketici arasında duygusal bağ oluşturmak daha olası hale gelmektedir. Bu nedenle işletmelerin artan rekabet ortamında bir avantaj elde etmek için tarihsel temalar, anlatılar ve imgelerin kullanımı yoluyla marka mirasını oluşturmak, korumak veya güçlendirmek konusunda duyarlı olmaları önem arz etmektedir. Bu bölümde öncelikle miras kavramı ve marka mirası kavramı açıklanacaktır. İkinci olarak; bir markada mirasın mevcut olup olmadığını veya potansiyel olarak bulunabileceğini belirten marka mirasının unsurları olan beş ana unsur incelenecektir. Bu unsurlar; sicil kaydı, uzun ömürlülük, temel değerler, sembollerin kullanımı ve kimlik oluşumunda tarihe verilen önemdir. Son olarak marka mirası ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara ve kullanılan ölçeklere yer verilerek değerlendirmeler yapılacaktır.