A Review Of The Practice Of Individual Pension System Around The World As Well As Turkey


Creative Commons License

Arslan S., Çelik M. S., Haykır Ö.

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, vol.3, pp.28-39

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28-39
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Private pension system (BES) is a premium-based system managed by private companies, created to increase the retirement savings of individuals and to provide additional income in retirement. The private pension system, which has been in practice in many countries for many years, is complementary to the existing pension systems. This study was carried out primarily in order to provide information on how the PPS, which has recently been seen as an important savings tool in our country, is implemented in our country and in developed countries (Korkmaz and Uygurtürk, 2007:38-39) For the first time, the individual pension system was introduced to the poor from the rich parts of the societies. It was named as the Bismarkian System, as it was proposed by the Prussian chancellor Otto Van Bismark in 1881, based on the transfer of resources. In our country, the private pension system, which was established by the Private Pension Savings and Investment System Law No. 4632, started its operations on October 27, 2003.

Bireysel emeklilik sistemi(BES), bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını artırmak ve emeklilikte ek gelir sağlamak amacıyla oluşturulmuş, özel Şirketlerce yönetilen prim esaslı bir sistemdir. Çoğu ülkede uzun yıllardır uygulanan bireysel emeklilik sistemi, mevcut emeklilik sistemlerini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, öncelikle ülkemizde son dönemde önemli bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlanan BES hakkında ülkemiz ile gelişmiş ülkelerde nasıl uygulama yapıldığı konusunda bilgi vermek amacıyla yapılmıştır(Korkmaz ve Uygurtürk, 2007:38-39) Bireysel emeklilik sistemi ilk kez, toplumların zengin kesimlerinden yoksul kesimlerine kaynak aktarılması temeline dayanarak 1881 yılında Prusya şansölyesi Otto Van Bismark tarafından öne sürüldüğü için Bismarkyan Sistemi olarak adlandırılmıştır. Ülkemizde ise, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile oluşturulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete başlamıştır.