Organic Field Crops Production Factors


Creative Commons License

Bulut S., Arslan M.

II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology-2021, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 29 October 2021, vol.1, no.78, pp.74-80

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.74-80
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Agriculture is one of the most important sectors in terms of human, animal and environmental health. The human-made contamination of our agricultural lands and water resources increasingly jeopardizes healthy and safe food production. Organic farming provides the opportunity to protect natural resources and sustainability in agriculture. Organic farming systems, agriculture sustainable, depending on the recovery of natural resources destroyed by traditional agricultural practices. Field crops are grown on a large scale for consumption purposes. Knowing which production factor changes the productivity of crops under organic production conditions and which factors are very important can create an opportunity to prevent yield losses in organic production. In this way, in the production of organic field crops, labor, plant materials (organic seeds, tubers and seedlings), soil, fertilizers (farm manure, green manure, microbial fertilizers and commercial organic fertilizers), crop rotation, plant protection (disease, pest and weed control), irrigation, harvesting and storage are examined one by one and their relations with productivity are evaluated together. It is not impossible for us to turn the low yield, which is the biggest disadvantage in organic agriculture, into an advantage by paying attention to the production factors of field crops.

Tarım insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından en önemli sektörlerin başında gelir. Tarım topraklarımızın ve su kaynaklarımızın insan eliyle kirlenmesi, sağlıklı ve güvenli gıda üretimini giderek tehlikeye atmaktadır. Organik tarım, doğal kaynakların korunmasına ve tarımda sürdürülebilirliğe fırsat verir. Organik tarım sistemleri geleneksel tarım uygulamalarıyla tahrip olan doğal kaynakların yeniden kazanılmasına ve toprak verimliliğinin artırılmasına bağlı olarak tarımda sürdürülebilirliği kalıcı hale getirir. Tarla bitkileri ise insan beslenmesinin temelini oluşturan bitki gruplarını içerisine alan en geniş yelpazeye sahip bitki grubudur. Bu bitkilerin organik üretim şartlarında hangi üretim faktörüne bağlı olarak verimliliğinin değiştiği ve hangi faktörlerin çok önemli olduğunun bilinmesi organik üretimdeki kayıpların önüne geçmede fırsat yaratabilir. Bu sayede organik tarla bitkileri üretiminde işgücü, üretim materyali (organik tohum, yumru ve fide), toprak, gübreleme (çiftlik gübresi, yeşil gübre, mikrobial gübreler ve ticari organik gübreler), ekim nöbeti, bitki koruma (hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi), sulama, hasat ve depolama gibi üretim faktörleri tek tek irdelenerek verimlilikle ilişkileri birlikte değerlendirilmiş olur. Organik tarımda en büyük dezavantaj olarak karşımıza çıkan düşük verimi, tarla bitkileri üretim faktörlerine dikkat ederek avantaja çevirmemiz hiç te imkânsız değildir.