Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Kişilik Tipleri ile Finansal Tutumları Arasındaki İlişki


Boztosun D., Üstün Ö., Kaya M. V.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.11, no.2, pp.620-630, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.620-630
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada sağlık kurumlarında çalışanların finansal tutum düzeyinin sosyo-demografik ve tanımlayıcı özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve kişilik tipleri ile finansal tutum arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü personeli oluşturmakta olup 235 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formundan elde edilen veriler SPSS 22 programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda finansal tutum ölçeği ile gelir gider karşılama durumuna, finansal tutum hissine ve kişilik tipine göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Kişilik tipi ile finansal tutum arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif yönlü ve orta derece de ilişki olduğu; regresyon analizi sonucunda kişilik tiplerinin finansal tutum üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.