ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Aykan E., Akgül H.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.35-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)