ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


AYKAN E., Akgül H.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.8, pp.35-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)