Organik Tarımda Biyolojik Mücadele; Entomopatojen Biyoinsektisitler / Biological Control in Organic Farming; Entomopathogen Bioinsecticides


Creative Commons License

Azizoğlu U., Bulut S., Yılmaz S.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.28, no.5, pp.375-381, 2012 (Peer-Reviewed Journal)