Finansal oranlarla hisse senedi getirileri arasındaki ilşki


Yalçıner K., Atan M., Boztosun D.

Muhasebe Finansman, vol.27, no.1, pp.176-187, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Muhasebe Finansman
  • Page Numbers: pp.176-187
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The financial ratios provide an insight to the profitability, liquidity and financial structure of enterprises and enable comparison with similar enterprises. They constitute one of the fundamental criteria in making stock choices as well. Despite this fact, it may not be stated that using financial ratios is an effective and guaranteed method of stock choice because it is fairly difficult to assert that the stock returns of enterprises whose financial ratios are proper shall be positive. The market performance of the stocks may be influenced by not only the potential of the enterprise, but also other external factors pertaining to the market. In this study, Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist Total Factor Productivity (TFT) analysis have been conducted in order to determine the relationship between the financial ratios of enterprises and their stock returns within a specified period. According to the outcomes of the DEA, the relationship between active enterprises and their stock returns is high during periods when economic balance is achieved. In the analysis conducted on the basis of the TFV index factors, it appears that the likelihood of stocks -whose Technical Effectiveness Change-Technological Change (TEC-TC) and Technical Effectiveness Change-Scale Effectiveness Change (TEC-SEC) factors rise- to receive positive returns is very high.

Finansal rasyolar firmaların karlılığı, likidite durumu, sermaye ve mali yapısı hakkında fikir verir ve benzerleri ile karşılaştırma olanağı sağlar. Finansal rasyolar aynı zamanda hisse senedi seçiminde kullanılan temel ölçütlerden birisidir. Buna karşın finansal rasyoların hisse senedi seçiminin etkili ve garantili bir yolu olduğu söylenemez. Çünkü, finansal rasyo değerleri uygun olan firmaların hisse senedi getirilerinin de pozitif olacağını söylemek çok güçtür. Hisse senetlerinin pazar performansı yalnızca firmanın sahip olduğu potansiyelden değil, firma dışı, piyasaya özgü faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu çalışmada, firmaların ilgili dönem rasyoları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizi yapılmıştır. VZA sonuçlarına göre, etkin olan şirketlerle onların hisse senedi getirileri arasındaki ilişki, ekonomik istikrarın sağlandığı dönemlerde yüksek derecededir. TFV indeksi unsurları bazında yapılan analizde, Teknik Etkinlik Değişimi – Teknolojik Değişim (TED-TD) ve Teknik Etkinlik Değişimi – Ölçek Etkinliği Değişimi (TED-ÖED) unsurlarında artış olan hisse senetlerinin pozitif getiri elde etme olasılığı çok yüksek görünmektedir.