Tasarımda Beyin Fırtınası ve TRIZ Kullanımı: Baza Makas Kaldırma Sistemi Örnek Çalışması


Demirtaş B.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.3, pp.614-626, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kuruluşların yaşamlarını sürdürebilmeleri, günün rekabet şartlarına adapte olmalarına bağlıdır. Ana rekabet unsurları ise teknolojik gelişmeler, kısalan ürün ömürleri ve müşteri ihtiyaçlarının hızlı değişimidir. Bu nedenle, kuruluşların karşılaştıkları problemleri daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde çözmeleri gerekir. TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi), küçük ölçekli firmalarca çok fazla kullanılmamasına rağmen, inovatif problem çözmede en etkili araçlardan birisidir. Bu çalışmada, TRIZ ve beyin fırtınası yöntemi birlikte kullanılmış ve bu kombinasyonun etkinliği bir baza makas kaldırma sistemi üzerinde gösterilmiştir. Sonuçlar net bir şekilde nihai ürünün geleneksel olanlara göre daha güvenilir, düşük maliyetli ve daha hafif olduğunu göstermektedir.