Şeyh Ahmed İlâhî'nin Bilinmeyen Şiirleri ve Bu Şiirlerin Şekil ve Muhteva Husûsiyetleri


Yıldırım İ.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Asos Journal, no.5, pp.572-591, 2014 (Peer-Reviewed Journal)