Farklı atık malzemelerin bağlayıcı ve agrega olarak kullanımının harç dayanımı üzerindeki etkisi


Güven A., Almaz Özcan Z.

4th International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2022, pp.1304-1311

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1304-1311
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan malzemelerden birisi olan çimento harcına, atık malzeme olarak lastik, talaş ve cam katılarak harç numuneleri üretilmiştir. Kum-bağlayıcı oranı 3, su-bağlayıcı oranı 0,5 olacak şekilde kontrol harcı ve atık lastik, talaş ve cam katkılı harç numuneler hazırlanmıştır. Atık malzemelerin agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışmada, 40x40x160 mm boyutlarında hazırlanan numuneler 28 gün kür edildikten sonra, TS EN 1015-11 standartlarına uygun olarak eğilme dayanımı tayini ve basınç dayanımı tayini deneyleri yapılmıştır. Deney sonucunda atık lastiğin eğilme dayanım değeri 7,6 MPa, basınç dayanım değeri 46,6 MPa olarak belirlenmiştir. Atık lastikli harç numunelerin eğilme ve basınç dayanımı değerlerinin talaşlı ve camlı harç numunelerin eğilme ve basınç dayanımı değerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. İkinci aşama deneyde ise bağlayıcı olarak çimento yerine atık malzeme olan cüruf ve aktivatör olarak bağlayıcı miktarının %10 oranında Na+ içeren toz halde Na2SİO3 (sodyum metasilikat) kullanılmıştır. Farklı oranlarda (%5, %10, %15, %20, %25) atık lastik ile agrega yer değiştirilerek karışıma katılmıştır. Her karışım için 40x40x160 mm boyutlarında numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin eğilme ve basınç dayanım değerleri TS EN 1015-11 standardına uygun olarak belirlenmiştir. Hazırlanan numuneler arasında en yüksek eğilme dayanım değeri 4,3 MPa, en yüksek basınç dayanımı değerleri 43,1 MPa olarak belirlenen %5 oranında atık lastik içeren numuneden ve eğilme dayanım değeri 3,5 MPa, basınç dayanımı değerleri 32,9 MPa olarak belirlenen %10 oranında atık lastik içeren numuneden elde edilmiştir. Yapılan üçüncü aşama deneyde ise en yüksek eğilme ve basınç dayanım değerlerini veren %5 ile %10 oranında atık lastik içeren numuneler referans alınarak %6, %7, %8, %9 oranlarında atık lastik ile agrega yer değiştirilmiştir. Hazırlanan numunelerin eğilme ve basınç dayanım tayini değerleri TS EN 1015-11 standardına uygun olarak yapılmıştır. Üçüncü aşama deneyden elde edilen verilere göre, %6 oranında atık lastik içeren numunenin eğilme ve basınç dayanım değerleri sırasıyla 4,2 MPa ve 41,5 MPa olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerlere göre üçüncü aşama deneyde en yüksek eğilme ve basınç dayanımına sahip numune, %6 oranında atık lastik katkısı içeren numune olmuştur.