Coloration of Polyester Fabrics with Madder to Ensure Green Production/Yeşil Üretim için Polyester Kumaşların Kök Boya ile Renklendirilmesi


BENLİ H., BAHTİYARİ M. I., YILMAZ F.

5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Baku, Azerbaijan, 29 September 2017, pp.1115-1121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.1115-1121
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Many issues such as natural dyes, their technical properties, dyeing methods, and the identification of new natural dye sources have been among the popular research topics of scientists in recent years. The main purpose of working in this context is to determine whether polyester fabrics which are used extensively today can be colored with natural dyestuffs or not. For this aim madder was used as a natural dye source. Pre-mordanting process was applied to polyester fabrics with five different mordanting agents before dyeing. Then, the mordanted fabrics were dyed with two different madder concentrations and the color efficiencies (K/S) and CIE L*a*b* color values of the dyed fabrics were examined. Moreover, various color fastnesses of the colored fabrics were also measured. As a result, it has been seen that satisfactory colors and fastnesses can be obtained by dyeing polyester fabrics with madder.

Doğal boyarmaddeler, bunların bazı teknik özellikleri, boyama yöntemleri, yeni doğal boya kaynaklarının tespit edilmesi gibi birçok konu son yıllarda bilim insanlarının popüler araştırma konuları arasına girmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı günümüzde yoğun olarak kullanılmakta olan polyester kumaşların doğal boyarmaddeler ile renklendirilip renklendirilemeyeceğini tespit etmektir. Bu amaçla doğal boyarmadde kaynağı olarak kök boya bitkisi kullanılmıştır. Boyama öncesinde polyester kumaşlara beş farklı mordan maddesi ile önceden mordanlama işlemi yapılmıştır. Daha sonra mordanlanmış kumaşlar iki farklı kök boya konsantrasyonu ile boyanmış ve boyalı kumaşların renk verimleri (K/S) ve CIE L*a*b* renk değerleri incelenmiştir. Ayrıca; boyanmış kumaşların çeşitli renk haslıkları da ölçülmüştür. Sonuç olarak, polyester kumaşların kök boyarmaddeler ile boyanması ile tatmin edici renklerin ve haslıkların elde edilebileceği görülmüştür.