DEVELİ KIZIK HALK İNANÇLARINDA KUMAN/KIPÇAK İZLERİ


Creative Commons License

İpek Y., Kalafat Y.

3. ULUSLARARASI DEVELİ AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022, vol.1, pp.265-272

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.265-272
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bildiride, Anadolu’da yurt tutmuş olan Kuman/Kıpçak Türkleri ile Oğuz Türklerinin kültür coğrafyalarının genel bölgeleri, var ise halk inançları farklılıklarından hareketle tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bu ihtiyaca, Kuman/Kıpçak Türklerinin Gregoryen Hristiyan mezhebine girdikten sonra, Güney Kafkasya’da Ermeni ve Gürcü toplumları arasında eriyerek kültürel kimlik değişimi yaşamış olmaları ve onlar için haksız olarak konulmuş olan “savaş sanatlarının dışında kültürlerinin olmadığı” şeklindeki hatalı teşhis” konulması lüzum göstermiştir. Buradan hareketle dil-din bağlantısı, kültürel kimliğin değişime ve kayba uğramasına, halk inançları penceresinden bakmaya çalışılmıştır. Bu tespitten yola çıkılarak, halk inançları kültürlerinden hareketle yapılan araştırma sonuçları, bildiri konusu olarak ele alınmıştır.