Develi Kızık Halk İnançlarında Kuman/Kıpçak İzleri


İpek Y., Kalafat Y.

3. Uluslarası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey

Abstract

Bu bildiride, Anadolu’da yurt tutmuş olan Kuman/Kıpçak Türkleri ile Oğuz Türklerinin kültür coğrafyalarının genel bölgeleri, var ise halk inançları farklılıklarından hareketle tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bu ihtiyaca, Kuman/Kıpçak Türklerinin Gregoryen Hristiyan mezhebine girdikten sonra, Güney Kafkasya’da Ermeni ve Gürcü toplumları arasında eriyerek kültürel kimlik değişimi yaşamış olmaları ve onlar için haksız olarak konulmuş olan “savaş sanatlarının dışında kültürlerinin olmadığı” şeklindeki hatalı teşhis” konulması lüzum göstermiştir. Buradan hareketle dil-din bağlantısı, kültürel kimliğin değişime ve kayba uğramasına, halk inançları penceresinden bakmaya çalışılmıştır. Bu tespitten yola çıkılarak, halk inançları kültürlerinden hareketle yapılan araştırma sonuçları, bildiri konusu olarak ele alınmıştır.