THE IMPACT OF EMPLOYEE'S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND JOB SATISFACTION ON PERCEIVED PERFORMANCE


Aykan E., Topbaş Ü.

8. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.272-280

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.272-280
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In the organizational behavior literature, "organizational justice" and "job satisfaction" include concepts that create important organizational results in terms of both individuals and organizations. In the literature, these concepts, which can be associated with positive concepts such as motivation, productivity and performance, and negative concepts such as absenteeism and intention to leave, are shaped according to the perception of the employees. In this study, it is aimed to investigate the effect of justice perceptions and job satisfaction of administrative and academic staff working in universities on their performance. For this purpose, firstly the concepts of organizational justice, then job satisfaction and finally perceived performance are explained. For this purpose, the research was carried out on academic and administrative personnel working at state universities in Kayseri. As a result; there is a significant and positive relationship between organizational justice perception and job satisfaction and contextual and task performance.

Örgütsel davranış literatüründe “örgütsel adalet” ve “iş tatmini” hem birey hem de örgütsel açıdan önemli sonuçlar oluşturan kavramları içermektedir. Literatürde daha çok motivasyon, verimlilik ve performans gibi olumlu, devamsızlık ve işten ayrılma niyeti gibi olumsuz kavramlarla ilişkilendirilebilen bu kavramlar çalışanların algılama durumuna göre şekillenmektedir. Bu çalışmada üniversitelerde çalışan idari ve akademik personelin adalet algıları ve iş tatminlerinin performansları üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırma Kayseri’de bulunan devlet üniversitelerinde görevli akademik ve idari personel üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; örgütsel adalet algısı ve iş tatmini ile bağlamsal ve görev performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.