NESİLLER ARASI BİR KÜLTÜREL AKTARIM ARACI OLARAK OYUNLAR


Creative Commons License

Pekşen Akça R., Baran G.

74. Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Vilnius, Lithuania, 26 - 30 May 2019, pp.316-327

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Vilnius
  • Country: Lithuania
  • Page Numbers: pp.316-327
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to make an intergenerational comparison of the place of play in the child's world based on the opinions of the grandmothers who provide child care support to adult children.  For this purpose, living in the city center of Kayseri, the The grandmother of the 1.-4. class was interviewed with 15 grandmothers who offered care for mothers because of the mothers working outside the school.  Grandmothers were reached by snowball sampling method. Data were collected by semi-structured interview form prepared by the researcher. In the interview form; grandmothers play their own childhood games, the game materials they use and what the game means to them, the games of their grandchildren, play processes and questions about comparing the life of their friends and grandchildren with the play frame. While the average age of older mothers who volunteered to participate was 61.2, the rate of secondary school graduates was 53.3%.  Grandmothers during childhood play; hide-and-seek (15), skipping rope (15) and hopscotch (14) are the favourite games and play for fun (15).  The grandson computer an telephone (15) games are predominant in the list of the favourite games, play games with their grandchildren expressed difficulty in playing they have.

 

Bu çalışmada, yetişkin evlatlarına çocuk bakımı konusunda destek sunan büyükannelerin görüşlerine dayalı olarak, çocuğun dünyasında oyunun yeri ile ilgili kuşaklararası bir karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Kayseri il merkezinde yaşayan, ilkokul 1.-4. Sınıfa devam eden torunlarına okul dışı zamanlarda annelerin çalışması nedeni ile bakım desteyi sunan 15 büyükanne ile görüşülmüştür. Büyükannelere kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Görüşme formunda; büyükannelerin kendi çocukluk döneminde oynadıkları oyunlar, kullandıkları oyun materyalleri ve oyunun onlar için ne ifade ettiği, torunlarının oynadıkları oyunlar, oyun süreçleri ile oyun arkadaşları ve kendi çocuklukları ile torunlarının yaşantısını oyun çerçevesinde karşılaştırmaya yönelik sorular yer almaktadır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan büyükannelerin yaş ortalaması 61.2 iken, ortaokul mezunu olanların oranı % 53.3 tür. Büyükanneler çocukluk döneminde en fazla saklambaç (15), çinçon (15), seksek (14) gibi oyunlar oynarken, oyunu eğlenmek (15) için oynadıklarını, torunlarının bilgisayar ve telefon oyunları (15) oynadıklarını, çocukluk yıllarında oynadıkları oyunları torunlarıyla oynarken zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.