Digitalisation and Artificial İntelligence Applications in Health


Creative Commons License

Oğuzhan M.

in: Sağlık Ekonomisihealth economics, Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.127-146, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Çizgi Kitapevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.127-146
  • Editors: Doç. Dr. Nadide Sevil Tülüce, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Digitalisation, which was invented by humanity in the twentieth century, which opened and closed ages, has influenced the whole world. The sphere of influence here is not of a kind that can be reduced to simplicity, but contains the kind of movements that will enable the story of human existence to evolve to another dimension. As every development is supported by stages, the phases of the industry have led humanity to digitalisation. However, rather than saying that the stage has been completed, it is possible to say that change and transformation continue. The introduction of technological developments into human life, in which human beings play the role of creators, has revealed mutual interaction. Digitalisation exists in every field with all its movements and plays a key role in almost every aspect of human life. Technological developments brought to humanity with Industry 4.0, which refers to the digital revolution in industrial revolutions, have brought about a great transformation. This transformation has manifested itself in education, health, politics, production, culture and many other issues in which it plays an active role, starting from the daily life of the smallest part of society. The digitalisation of people and society has led to the digitalisation of resources and production. The activation of technological developments such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence, augmented reality, robots, which are the outputs of Industry 4.0, in the field of health has brought humanity to a different level. With the progress in information technologies, digitalisation in the field of health has progressed rapidly. Although the integration of the health field into technological developments with digital transformation has prepared the ground for many ideas that will make the eternity of human life possible, the current developments have made humanity comfortable in living healthy. With the concept of Health 4.0, which entered human life with Industry 4.0 and the digital health that emerged in this period, artificial intelligence applications are used for the benefit of society to make health services more efficient. Although the versatile structure of artificial intelligence makes it visible in every field, its role in the field of health constitutes the main subject of the study. In this direction, in the first part of the study, the digitalisation phenomenon and the Digital Revolution are discussed, in the second part, the digital transformation in the field of health is focused on, and in the last part, the concept of artificial intelligence, which is the great return of the Digital Revolution, is taken into consideration and its applications in the field of health are mentioned.

Çağlar açıp çağlar kapatan insanlığın yirminci yüzyılda mucidi olduğu dijitalleşme tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Buradaki etki alanı basite indirgenebilecek türden olmayıp insanın var oluş hikâyesini başka bir boyuta evrilmesini sağlayacak türden devinimleri içerisinde barındırmaktadır. Her gelişim aşamalarla desteklenerek oluşa vardığı gibi endüstrinin evreleri de insanlığı dijitalleşmeye götürmüştür. Ancak aşamanın tamamlandığını söylemektense değişimin ve dönüşümün devam ettiğini söylemek mümkündür. İnsan yaşamına yine insanın yaratıcısı rolünde olduğu teknolojik gelişmelerin girmesi karşılıklı etkileşimi ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşme tüm devinimleriyle her alanda var olup insanın yaşamına dair olan hemen hemen her konuda kilit rol oynamaktadır. Sanayi devrimlerinde dijital devrimi ifade eden Endüstri 4.0 ile insanlığa kazandırılan teknolojik gelişmeler büyük bir dönüşümü meydana getirmiştir. Bu dönüşüm toplumun en küçük parçası olan insanın gündelik yaşantısından başlayarak onun etkin rol oynadığı eğitimde, sağlıkta, siyasette, üretimde, kültürde ve daha pek çok konuda kendini göstermiştir. İnsanın, toplumun dijitalleşmesi kaynakların, üretimin de dijitalleşmesini doğurmuştur. Endüstri 4.0’ın çıktıları olan nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ, arttırılmış gerçeklik, robotlar gibi teknolojik gelişmelerin sağlık alanında etkinleşmesi insanlığı farklı bir düzeye taşımıştır. Bilgi teknolojilerindeki ilerlemeyle beraber sağlık alanında dijitalleşme hızlı bir şekilde yol kat etmiştir. Dijital dönüşümle beraber sağlık alanının teknolojik gelişmelere entegre oluşu, insan yaşamının sonsuzluğunu mümkün kılacak pek çok fikre zemin hazırlasa da hali hazırdaki gelişmeler, insanlığı sağlıklı yaşama konusunda rahata erdirmiştir. Endüstri 4.0 ile insan yaşamına giren Sağlık 4.0 kavramı ve bu dönemde ortaya çıkan dijital sağlık ile beraber yapay zekâ uygulamaları sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi için toplum yararına olacak şekilde kullanılmaktadır. Yapay zekânın çok yönlü yapısı onu her alanda görünür kılsa da sağlık alanındaki rolü çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk kısmında dijitalleşme olgusu ile Dijital Devrim ele alınırken, ikinci kısmında sağlık alanındaki dijital dönüşüm üzerinde durulmuş olup, son kısmında ise Dijital Devrim’in büyük getirisi olan yapay zekâ kavramı dikkate alınarak sağlık alanındaki uygulamalarına değinilmektedir.