İhracat Çeşitlendirmesi İle Enerji Talebi Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Ampirik Analiz


Kılıçarslan Z., Dumrul Y.

ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.2, pp.314-325, 2022 (Peer-Reviewed Journal)