Fas’tan Endülüs’e Uzanan Bir Hanedan: Murabıtlar(1091-1147) Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Kozan A., Yiğit R.

in: PROF.DR. MÜNİR ATALAR ARMAĞANI “Ortaçağ Tarihi Yazıları”, Pınar ÜLGEN,Alpaslan DEMİR, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.233-254, 2016

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.233-254
  • Editors: Pınar ÜLGEN,Alpaslan DEMİR, Editor
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

ÖZET

Yüzyıllarca Müslümanlar ve Hıristiyanların bir arada yaşadıkları Endülüs coğrafyası,

günümüzde İspanya ve Portekiz devletlerini içine alan bölgedir. Endülüs Emevileri

ile bölgede oluşturulan ortak yaşantı, aynı zamanda ortak bir kültürün oluşmasına,

siyasal ve toplumsal şartların değişmesi ise kaynaşmanın çatışmaya dönüşmesine

zemin hazırlamıştır. Bu noktada Hıristiyan Devletlere karşı Müslüman toplumun yardım

çağrısı üzerine Endülüs’e geçen Murabıtlar, İslam hâkimiyetinin burada devam

etmesinde önemli rol oynamışlardır. Murabıtların bu faaliyetlerinin devam ettiği 11.

yüzyılın sonlarında eş zamanlı olarak reconquista denilen Endülüs’ü Müslümanlardan

geri alma faaliyetleri de başlamıştır.

11 ve 12. yüzyıllarda hem Kuzey Afrika’ya hem de Endülüs’e hâkim olan Murabıtlar,

ortaya çıkışları, faaliyetleri ve yıkılışları bakımından da günümüz dünyasındaki pek

çok dini-siyasî yapının geçmiş dönemdeki örneklerinden biri sayılabilir. Çalışmamız,

Bağdat-Abbasî halifeliğine bağlı kalan Murabıtlar hanedanının siyasî faaliyetleri üzerine

dönem kaynakları ve son dönem eserleri dikkate alınarak derlenen bir değerlendirme

yazısı niteliğindedir.